Publicaties

Type

WKK-barometer najaar 2019

De ‘WKK-barometer’ wordt door COGEN Vlaanderen publiceert. Deze wordt tweemaal per jaar herhaald, waardoor de evoluties binnen het WKK-landschap op de voet gevolgd kunnen worden. In combinatie met de WKK-inventaris van VITO, die terugkijkt op geïnstalleerde installaties in de voorgaande jaren, geeft dit een goed beeld van de trends op het gebied van WKK-installaties.

Download
WKK-barometer voorjaar 2019

De ‘WKK-barometer’ wordt door COGEN Vlaanderen publiceert. Deze wordt tweemaal per jaar herhaald, waardoor de evoluties binnen het WKK-landschap op de voet gevolgd kunnen worden. In combinatie met de WKK-inventaris, die terugkijkt op geïnstalleerde installaties in de voorgaande jaren, geeft dit een goed beeld van de trends op het gebied van WKK-installaties.

Download
Nota nettarieven

De nota heeft als doel om een houvast te bieden in het overleg over de tariefstructuur. Hiervoor worden eerst de basisprincipes besproken rond distributienetten en WKK. Aan de hand hiervan wordt, dankzij een studie van ICEDD over een nieuwe tariefstructuur voor Brussel, een beeld gegeven van wat een nieuwe toekomstgerichte tariefstructuur zou kunnen zijn. Vanuit deze kennis, worden vervolgens de huidige tariefvoorstellen besproken om tenslotte te komen tot de standpunten van COGEN Vlaanderen over de modaliteiten voor een toekomstgerichte tariefstructuur.

Download
Memorandum - verkieizingen 2019

In haar memorandum bepleit COGEN een holistische aanpak van het energiesysteem met aandacht voor de actieve rol die WKK speelt om de ontplooiing van hernieuwbare energie te ondersteunen. Met ook aandacht voor actuele thema's zoals energiedelen, het capaciteitsmechanisme, nettarieven, GVO's voor groen gas, ...
Onze visie en standpunten zijn gebaseerd op overleg, onderzoek en analyse. In het memorandum verwijzen we regelmatig naar de bronnen die we hiervoor hebben gebruikt. Deze kan u downloaden op onze ACTUEEL-pagina.

Download
Consultatiereactie capaciteitstarieven piekgemeten klanen (VREG CONS-2019-1)

Reactie van COGEN op de VREG consultatie CONS-2019-01 over de nieuwe tariefstructuur voor piekgemeten klanten die beschikken over een aansluiting met een decentrale productie-eenheid met een vermogen groter dan 10 kVA

Download
Nota ondersteuning bio-WKK

De nota evalueert de verschillende ondersteuningssystemen vanuit het standpunt van de bio-WKK-installaties. Gezien het beperkte interesse in vloeibare biomassa (Puur Plantaardige Olie) wordt er voornamelijk gekeken naar biogas en vaste biomassa. Vanuit de aandachtspunten, die eigen zijn aan het gebruik van biomassastromen voor energieproductie, worden de tekortkomingen van de huidige ondersteuningsmechanismen opgelijst. Tenslotte worden er enkele principes mee te geven, die volgens COGEN Vlaanderen gehanteerd moeten, bij een herziening van het steunmechanisme voor bio-WKK. Met dit document wilt COGEN Vlaanderen het debat rond de ondersteuning van bio-WKK onderbouwen.

Download

Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!