Publicaties

Type

Consultatiereactie capaciteitstarieven piekgemeten klanen (VREG CONS-2019-1)

Reactie van COGEN op de VREG consultatie CONS-2019-01 over de nieuwe tariefstructuur voor piekgemeten klanten die beschikken over een aansluiting met een decentrale productie-eenheid met een vermogen groter dan 10 kVA

Download
Nota ondersteuning bio-WKK

De nota evalueert de verschillende ondersteuningssystemen vanuit het standpunt van de bio-WKK-installaties. Gezien het beperkte interesse in vloeibare biomassa (Puur Plantaardige Olie) wordt er voornamelijk gekeken naar biogas en vaste biomassa. Vanuit de aandachtspunten, die eigen zijn aan het gebruik van biomassastromen voor energieproductie, worden de tekortkomingen van de huidige ondersteuningsmechanismen opgelijst. Tenslotte worden er enkele principes mee te geven, die volgens COGEN Vlaanderen gehanteerd moeten, bij een herziening van het steunmechanisme voor bio-WKK. Met dit document wilt COGEN Vlaanderen het debat rond de ondersteuning van bio-WKK onderbouwen.

Download
Energiedelen met WKK

De nota geeft een overzicht van de mogelijke voordelen van energiedelen, de moeilijkheden en de verschillende manieren om het concept te implementeren. Hiervoor wordt er gekeken naar bestaande of geplande mechanismen in de ons omringende landen en wordt het gekaderd in de bestaande regulatoire context. Energiedelen wordt in deze nota bekeken in al zijn toepassingsgebieden, gaande van appartementsgebouwen over buren tot industrieterreinen.

Download
WKK-barometer najaar 2018

De ‘WKK-barometer’ wordt door COGEN Vlaanderen publiceert. Deze wordt tweemaal per jaar herhaald, waardoor de evoluties binnen het WKK-landschap op de voet gevolgd kunnen worden. In combinatie met de WKK-inventaris van VITO, die terugkijkt op geïnstalleerde installaties in de voorgaande jaren, geeft dit een goed beeld van de trends op het gebied van WKK-installaties.

Download
WKK-wegwijzer 2019

De gids voor WKK-geïnteresseerden in Vlaanderen

Download
WKK-barometer voorjaar 2018

De ‘WKK-barometer’ wordt door COGEN Vlaanderen publiceert. Deze wordt tweemaal per jaar herhaald, waardoor de evoluties binnen het WKK-landschap op de voet gevolgd kunnen worden. In combinatie met de WKK-inventaris van VITO, die terugkijkt op geïnstalleerde installaties in de voorgaande jaren, geeft dit een goed beeld van de trends op het gebied van WKK-installaties.

Download

Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!