Publicaties

Type

WKK-barometer voorjaar 2017

De ‘WKK-barometer’ wordt door COGEN Vlaanderen publiceert. Deze wordt tweemaal per jaar herhaald, waardoor de evoluties binnen het WKK-landschap op de voet gevolgd kunnen worden. In combinatie met de WKK-inventaris van VITO, die terugkijkt op geïnstalleerde installaties in de voorgaande jaren, geeft dit een goed beeld van de trends op het gebied van WKK-installaties.

Download
De rol van WKK in een elektriciteitsnet met een toenemend aandeel hernieuwbare elektriciteitsproductie

Duitsland als gidsland: De “Energiewende” levert ons belangrijke inzichten over de mogelijke rol van WKK in een elektriciteitsnet met een toenemend aandeel hernieuwbare elektriciteitsproductie

Download
WKK in de voedingssector

Deze studie onderzoekt de mogelijkheden van WKK in de voedingssector

Download
De rol van WKK in een noodstroomvoorziening

De afgelopen jaren is de leveringszekerheid van de elektriciteitsvoorziening in België een belangrijk thema geworden. Dit is voornamelijk ten gevolge van de onzekerheid over de beschikbaarheid van de kerncentrales, de sluiting (of mottenballen) van klassieke thermische eenheden en een toenemend aandeel van hernieuwbare bronnen met een intermittent productieprofiel (windturbines, PV, ...). Hoewel de berichtgeving over mogelijke stroomtekorten ondertussen geluwd
is, zijn bovenstaande factoren nog steeds relevant. Sinds de eerste berichten over het eventueel in werking treden van het afschakelplan heeft men regelmatig de vraag gesteld of WKK kan worden ingezet als noodstroom. Deze nota tracht hier een antwoord op te geven.

Download
WKK-wegwijzer 2017

De gids voor WKK-geïnteresseerden in Vlaanderen

Download
WKK-barometer najaar 2016

De ‘WKK-barometer’ wordt door COGEN Vlaanderen publiceert. Deze wordt tweemaal per jaar herhaald, waardoor de evoluties binnen het WKK-landschap op de voet gevolgd kunnen worden. In combinatie met de WKK-inventaris van VITO, die terugkijkt op geïnstalleerde installaties in de voorgaande jaren, geeft dit een goed beeld van de trends op het gebied van WKK-installaties.

Download

Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!