UCB op weg naar CO2-neutraliteit met 800kW WKK

Voor biofarmabedrijf UCB staan het milieu en ecologisch denken centraal. De onderneming legt zich volledig toe op de ontwikkeling van nieuwe en vernieuwende farmaceutische oplossingen, maar wil tegelijk ook de impact van haar activiteiten op het klimaat beperken. Concreet is UCB vastbesloten de uitstoot van broeikasgassen met 35 % te verminderen tegen 2030 en met 70 % tegen 2050 en zet daarvoor ook in op warmtekrachtkoppeling.

UCB neemt verschillende maateregelen om dit ambitieuze actieplan te realiseren. Zo installeerde het bedrijf – in nauw overleg met Vanparijs Engineering – op de site in Eigenbrakel een duurzame warmtekrachtcentrale van 800kWe die zowel elektriciteit als warmte levert voor de gebouwen en de productie-eenheden van UCB.

Het voordeel van deze WKK is dat de elektriciteitslevering flexibel beheerd kan worden. De installatie kan op eender welk moment van de dag automatisch ingeschakeld worden om gedurende enkele uren elektriciteit te leveren ter ondersteuning van het net, ook al is er geen vraag naar verwarming. De overtollige warmte wordt dan tijdelijk opgeslagen in een buffervat van 30m³. UCB kan voortaan rekenen op een hoog rendement en een verbeterde energie-efficiëntie: bijna 39 % extra verlaging van de CO2-uitstoot.

Het project:

  • Ontwikkeling van een WKK-project samen met UCB

- Haalbaarheidsstudie
- Dimensionering van de meest rendabele oplossing
- Assistentie bij het verkrijgen van vergunningen & certificaten

  • Integratie van een WKK van 800 kWe die UCB in staat stelt om

- Een aanzienlijke primaire energiebesparing te realiseren
- De warmte die vrijkomt bij de elektriciteitsproductie nuttig te gebruiken
- Het energieverbruik te optimaliseren
- Bij te dragen tot meer evenwicht op het elektrisch net

Toepassingsgebied
Industrie
Locatie
Eigenbrakel
Datum indienstname
2 May 2018
Type WKK
Inwendige verbrandingsmotor
brandstof
Aardgas
Elektrisch vermogen
800 (zonder warmtepomp) / 767 (met warmtepomp)
Thermisch vermogen
1046 (zonder warmtepomp) / 1115 (met warmtepomp)
Elektrisch rendement
40,73 (zonder warmtepomp) / 39,05 (met warmtepomp)
Totaal rendement
93,98 (zonder warmtepomp) / 95,82 (met warmtepomp)
Relatieve primaire energiebesparing
41,4 (zonder warmtepomp) / 42,6 (met warmtepomp)
Vermeden C02-emissie
854
Vollasturen
6400

Projectpartners

Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!