WKK-cursus: Deel 3: Elektriciteit en gas: systeem, markten, trends & opportuniteiten - incl. C.R.M. (Namiddag)

De rendabiliteit van een WKK-project wordt grotendeels mee bepaald door de zogenaamde "spark spread", de verhouding tussen de gas- en elektriciteitsprijs. Het is dan ook belangrijk om goed te begrijpen hoe deze markten werken en hoe de prijzen tot stand komen.

In een energiesysteem met een groeiend aandeel hernieuwbare bronnen, wordt flexibiliteit een steeds waardevollere component. In combinatie met een thermische buffer kunnen WKK's flexibel worden uitgebaat, wat een bijkomend verdienmodel kan betekenen voor de WKK-uitbater. Elia heeft hiervoor namelijk verschillende ondersteunende diensten uitgewerkt, die elk op hun eigen manier functioneren (FCR, aFRR, mFRR, intraday markt en onbalansmarkt). WKK's kunnen individueel op deze diensten intekenen, maar ze kunnen ook met behulp van een aggregator gecontroleerd "samenwerken" met andere WKK's en andere vormen van flexibele capaciteit (bv. batterijen) om zo een groter en flexibeler vermogen aan te bieden. Op die manier wordt dit verdienmodel ook toegankelijk voor de kleinere vermogens.

WKK's zijn tezelfdertijd ook erg betrouwbare productiecapaciteiten, wat hen dan weer interessant maakt in het kader van een capaciteitsmechanisme. Dit mechanisme, ook gekend onder de noemer Capacity Remuneration Mechanism of kort CRM, wordt op dit moment concreet uitgewerkt voor België. Wat weten we reeds over dit mechanisme, welke opprotuniteiten biedt het voor decentrale productie-eenheden, welke impact zal dit hebben op de bevoorradingszekerheid, ... ?

U komt het allemaal te weten op onze opleidingsnamiddag van 24 september waarop we de te gast in het opleidingscentrum van Elia in Schaarbeek. Dankzij één van de dispatcher mogen we ook eens een blik werpen achter de schermen - of beter gezegd op de schermen - van het kloppend hart van de Belgische elektriciteitssysteem.

Deze opleidingsdag gaat veel dan WKK op zich en maakt de deelnemers wegwijs in de complexe wereld van de gas- en elektriciteitsmarkten. De plaatsen zijn beperkt en de editie van vorig jaar was volledig volzet, dus wacht niet te lang met je in te schrijven"

Programma


12u00 : Ontvangst & lunch
13u00 : Gasnetwerk: basisbegrippen en markten (incl. groengasregister)
          Dirk Focroul, Fluxys
14u00 : Het elektriciteitssysteem: basisbegrippen & ondersteunende diensten
     Jessie Moelans, Elia
15u00 : pauze
15u15 : De elektriciteitsmarkten: nationaal en internationaal
 Olivier Van den Kerckhove, ENGIE Electrabel
16u00 : Flexibele productie valoriseren
              Nick Bourdon, Restore / Centrica Business Solutions
16u45 : C.R.M. : stand van zaken & opportuniteiten voor decentrale productie
              Dirk Meire, Lucifer / E-Luminati
17u15 : Nationale dispatching Elia – uitleg van de beelden
              Wim De Smet, ELIA

Koffie, frisdrank, water en vers fruit worden voorzien.

Tarief (halve dag): 165€ (leden) / 250€

Locatie: Elia trainingscenter - Vilvoordselaan 126, 1000 Brussel (Schaarbeek)

Deel 1: Basisbegrippen, haalbaarheid, steunmaatregelen & nieuwe technologieën + interactieve sessie "Aanvraag WKK-dossier" i.s.m. VEA
Deel 2: De aanpak van een geslaagd WKK-project

Deel 3: Het elektriciteitsnet en de gas- & elektriciteitsmarkt: opportuniteiten voor WKK (namiddag)

Onderstaande opleidingsdagen zijn momenteel in volle voorbereiding, de exacte datums en locaties worden weldra
gecommuniceerd, maar we geven hieronder al even aan welke thema's u mag
verwachten.

Deel 4: Het rendement van WKK-motoren (namiddag)
Deel 5: WKK-motoren en bio-WKK
Deel 6: Thermische en elektrische opslag en hydraulische inpassing
Deel 7: Gas- en Stoomturbines & warmtenetten

Praktische info

INSCHRIJVINGSGELD (Excl. BTW)

De tarieven zijn verdeeld in verschillende categorieën:
• Prijs voor de cursus (5 dagen): 1750€ (leden) / 2500€ (niet-leden)
• Prijs per dag: 325€ (leden) / 400€ (niet-leden)
halve dag: 165€ (leden) / 250€ (niet-leden)
• Studenten: 600€ voor de volledige cursus
Voor de eerste cursusdag (27/08) geldt een korting van 50€ voor de eerste inschrijving en 100€ vanaf meer dan één inschrijving uit hetzelfde bedrijf.

Inbegrepen: ontbijt, koffie, frisdrank, water, lunch, cursusmateriaal


PREMIUM LEDEN


din 24/09/2019 van 12u00 tot 17u45

Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!