WKK-cursus - Deel 5: WKK-motoren en bio-WKK

Deze opleidingsdag over WKK-motoren is dé klassieker binnen onze WKK-cursus. Ook op deze cursusdag kunnen we rekenen op de deskundigheid en het enthousiasme van Jacob Klimstra. In een 5-tal uren worden de deelnemers bijgeschoold tot semi-motoren-kenners. De open gezaagde motor van ENERIA is daarbij van belangrijke didactische waarde.

Daarnaast hebben we aandacht voor de impact van smeeroliën op de prestaties van de gasmotor. Bouwers van gasmotoren blijven de grenzen van het motorontwerp verleggen in het streven naar hogere rendementen en lagere emissies. Hierdoor werken gasmotoren met steeds hogere drukken en verbrandingstemperaturen. Dit zorgt voor een zwaardere belasting van de gasmotorsmeerolie. Ook het gebruik van verschillende soorten gassen, alsook de verandering van de kwaliteit van het aardgas (laag vs hoogcalorisch gas, toevoeging van H2,…) leggen steeds hogere eisen op aan de smeerolie om motorproblemen te voorkomen.

Deze opleidingsdag richt zich bovendien ook op het gebruik van biobrandstoffen in WKK's, zowel biomassa als biogas.
Nathalie Devriendt, dé experte op vlak van biomassa in Vlaanderen, behandelt de rol van bio-energie in de energiebalans en het
energiebeleid. Ze geeft een overzicht van wat biomassa in feite is, wat de uitdagingen zijn, alsook welke conversietechnieken er
bestaan. Biogas-E zal een introductie geven van de biogassector in Vlaanderen met een focus op de rol van de WKK op biogas. Naast een algemeen overzicht, wordt er ook gekeken naar nieuwe toepassingen en ontwikkelingen zoals flexibele aansturing van de WKK en biomethaan. Afsluiten doen we met een aantal voorbeeldcases.

Programma

8u30: Ontvangst met koffie + minikoffiekoeken
9u00: (Gas)Motoren: theorie en praktijk - Jacob Klimstra, J. Klimstra Consultancy
12u00 : Lunch
13u00 : (Gas)motoren - deel II (met o.a. overlopen van de open gezaagde motor).
15u00 : Pauze
15u30 : Smering van gasmotoren en hoe dit verandert met de nieuwe generatie gasmotoren - Griet Van Waeyenberge, WCI N.V. - Ecosyn Lubricants
16u00 : Biomassa: voorbehandeling en energie-omzetting - Nathalie Devriendt, In den Roden Schilt Consulting
17u00 : Biogas: types, technologie & toepassingen - Mieke Decorte en Sam Tessens, Biogas-E

ANDERE DELEN VAN DE WKK-CURSUS:

Deel 4: Rendement van Motoren

Deel 4 en 5 zijn los van elkaar te volgen, maar bieden samen wel een erg globaal beeld van het gebruik van de WKK-motoren.

Deel 6: Gas- en Stoomturbines & Warmtenetten

Deel 7: Hydraulische inpassing &
Thermische en Elektrische opslag

Praktische info

INSCHRIJVINGSGELD (Excl. BTW): 325€ (leden) / 400€ (niet-leden)

LOCATIE: ENERIA - Bergerat Monnoyeur - Brusselsesteenweg 340, 3090 Overijse

Inbegrepen: ontbijt, koffie, frisdrank, water, lunch, cursusmateriaal

PREMIUM LEDEN

woe 6/11/2019 van 08u30 tot 17u30

Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!