Vlaams Energieagentschap (VEA)

www.energiesparen.be/groene-energie-en-wkk/prof/WKC

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) geeft uitvoering aan een duurzaam energiebeleid.Haar belangrijkste taken zijn het stimulerenvan rationeel energiegebruik en milieuvriendelijkeenergieproductie. Het VEA richt zich daarbij op beleidsvoorbereiding en -implementatie, draagvlakverbreding, handhavingvan de regelgeving en beleidsevaluatie. Het

VEA is een verzelfstandigd agentschap van het Beleidsdomein Omgeving. Met een voortreffelijke teamgeest, op een efficiënte manier, met een dynamische en flexibele opstelling biedt het VEA een deskundige en klantgerichte dienstverlening aan. Het agentschap telt momenteel 79 personeelsleden en is opgesplitst in een staf en 2 clusters met daaronder verschillende teams (Energie-Efficiëntie en Milieuvriendelijke Elektriciteitsproductie).

Contact

Vlaams Energieagentschap (VEA)
Paul Zeebroek
Teamcoördinator - Team Monitoring en  Evaluatie
Koning Albert-II-laan 20 bus 17, B-1000 Brussel
T 1700
energie@vlaanderen.be
contactformulier: www.energiesparen.be/info
www.energiesparen.be

Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!